602 319 992

Získejte 50% slevu na 1. návoz
Jednorázová sleva 50%
za odebírání newsletteru.


Sleva se vztahuje pouze
na 1. návoz odpadu Vaší
dopravou na naší skládku odpadu.
Kontaktujte násfacebook google+

Ethernit

23.06.2014

Proč je nebezpečný a proto už několik let zakázán?
Jaké byly jeho výhody?

Ethernit skloňován ve všech pádech

  • Ethernitová střešní krytina, která výborně sloužila k pokrytí střechy, byla velice populárním stavebním prvkem zvláště ve 30. letech minulého století.
  • Bez ethernitu si mnozí lidé život v domě nedokázali představit, nejenže byl vysoce odolný vůči povětrnostním vlivům, ohni i vodě, ale vypadal i esteticky dobře.
  • Ethernitu je však přidělen těžký úděl, patří do skupiny tzv. silně vázaných azbestů.
  • Píše se rok 2014, a i přesto když se podíváte kolem sebe, nedá vám zrovna dvakrát velkou práci, zvlášť na vesnicích, či ve starších městech, najít ve své blízkosti ethernit- přesněji ethernitovou krytinu.
    Ethernite, proč jsi vlastně nebezpečný? Je to ve své podstatě cementová deska s příměsí azbestových vláken (8-12%). Je to zdroj potencionálního azbestového nebezpečí.
  • Tento typ střešní krytiny se vyráběl v mnoha různých barvách, tvarech, ať už jako střešní šablony, nebo vlnité střešní krytiny.
  • S ethernitem není radno si zahrávat. Samovolné uvolňování azbestových vláken do ovzduší je tím větší, čím větší vykazuje ethernit známky zvětrávání, či mechanické poškození. Stáří krytiny hraje velmi důležitou roli.

Jak moc je tedy ethernitová střecha nebezpečná?

Pokud uznáte, že je vaše střecha nenarušená a vyhnete se mechanickým zásahům do krytiny, nehrozí vašemu okolí ani vám téměř žádné nebezpečí, za předpokladu vyvarování se např. mechanického odstraňování mechorostů a následném čištění střechy za pomoci tlakové vody. Při těchto praktikách dochází k uvolňování respirabilních azbestových vláken a kontaminaci prostředí. Pokud chcete být alespoň trochu ekologičtější, raději nechte mech mechem a vyhněte se i zásahům do krytiny kvůli anténním svodům.

Pokud při rekonstrukci dojdete k názoru, že je zapotřebí vyměnit tuto střechu, je třeba vědět, jak správně postupovat. Je nutné zajít na příslušný stavební úřad a zažádat o stavební povolení. Také musíme ohlásit práce s azbestem na Krajské hygienické stanici. K tomuto účelu slouží odborné firmy, které se odstraňováním azbestové zátěže zabývají. V případě, že si na odbornou likvidaci vaší střechy objednáte firmu, nemusíte se již dále zabývat otázkou likvidace azbestového odpadu. Při likvidaci mějte na paměti, že ethernit je opravdu nebezpečný materiál a každá nesprávná manipulace s ním ohrožuje zdraví nejen dělníků, vykonávajících likvidaci, ale i zdraví vaše a vašeho bezprostředního okolí.

Úmrtí díky azbestu

K takovému úmrtí došlo již v roce 1898. V ČR je zakázáno používat ethernit od roku 1984. I přes zákaz je dodnes po celém světě hlášeno několik desítek tisíc úmrtí ročně. Azbest nás za pár desítek let stihl obklopit, protože to byl dostupný a poměrně levný materiál. Nyní si vybírá daň v podobě chronických zánětlivých onemocnění plic a nádorových plicních onemocnění. Ty jsou velice obtížně léčitelné. Samotné následky po kontaktu s azbestem se dostavují teprve po 20ti- 40ti letech.

Samotný vynález ethernitu se připisuje Česku – princip výroby vláknocementových desek vymyslel a zrealizoval Ludwik Hatschek. Tento rodák z Olomouce si roku 1903 nechal zaregistrovat značku Ethernit.

V současné době nově vyráběný ethernit, neobsahuje azbest ani jiné další škodliviny.
Ale pro případ, že uvažujete o výměně střešní krytiny s obsahem azbestu, zvažte všechna pro a proti a raději si zavolejte na pomoc odborníky. Není to pohodlnost, je to spíše ochrana našeho životního prostředí a nelhostejnost vůči ekologickému zacházení.

Fotogalerie
Image 0 Image 1 Image 2
Komentáře