602 319 992

Získejte 50% slevu na 1. návoz
Jednorázová sleva 50%
za odebírání newsletteru.


Sleva se vztahuje pouze
na 1. návoz odpadu Vaší
dopravou na naší skládku odpadu.
Kontaktujte násfacebook google+

Ceníky

Pro objednání našich služeb můžete použít nejen přímé telefonní spojení a e-mail, ale i tentoobjednávkový formulář

Ceník likvidovaných odpadů

Kód odpadu Název odpadu Kat. odpadu Cena za 1 tunu
030105 Piliny, hobliny, odřezky, dřevo, dřevotřískové desky a dýhy neuvedené pod č. 030104 O 500 Kč/t
150106 Směsné obaly O 1 200 Kč/t
160103 Pneumatiky O 8 000 Kč/t
170101 Beton O 390 Kč/t
170102 Cihly O 390 Kč/t
170107 Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a ker. výrobků neuv. pod č. 170106 O 390 Kč/t
170201 Dřevo O 500 Kč/t
170302 Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 170301 O 3 000 Kč/t
170504 Zemina a kamení neuvedené pod číslem 170503 O 300 Kč/t
170604 Izolační mat. neuv. pod č. 170601 a 170603 O 3 000 Kč/t
170802 Stavební materiály na bázi sádry neuvedené pod číslem 170801 O 800 Kč/t
170904 Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 170901 až 170903 O 1 550 Kč/t
200138 Dřevo neuvedené pod číslem 200137 O 500 Kč/t
200201 Biologicky rozložitelný odpad O 800 Kč/t
200307 Objemný odpad O 1 550 Kč/t

Kód odpadu Název odpadu Kat. odpadu Kč/t
170301 Asfaltové směsi obsahující dehet N 6 000 Kč/t

Uvedené ceny jsou uvedeny bez poplatku za zvážení 50 Kč a bez DPH 21 %. Platnost ceníku od 1. 2. 2017

Ceník písků a štěrků

Materiály Kč/t
Písek kopaný (maltový) 0 - 4 mm - Dostupnost na dotaz (602 319 992) 219 Kč/t
Písek říční (betonový) 0 - 4 mm 219 Kč/t
Písek zásypový 0 - 8 mm 160 Kč/t
Štěrk 4 - 8 mm 425 Kč/t
Štěrk 8 - 16 mm 396 Kč/t
Štěrk 16 - 32 mm 396 Kč/t
Zemina A 420 Kč/t

Uvedené ceny jsou uvedeny bez poplatku za zvážení 50 Kč a bez DPH 21 %. Platnost ceníku od 1. 2. 2017