602 319 992

Získejte 50% slevu na 1. návoz
Jednorázová sleva 50%
za odebírání newsletteru.


Sleva se vztahuje pouze
na 1. návoz odpadu Vaší
dopravou na naší skládku odpadu.
Kontaktujte násfacebook google+

Jak správně recyklovat dřevo?

28.04.2014

Z jakého důvodu se máme snažit být součástí tohoto procesu?
K čemu je prospěšné tzv. mrtvé dřevo a co to vůbec je?

V naší republice je spoustu nepoužívaného nábytku a jinak zpracovaného dřeva, které se dá dále využít. Dřevo je bez debat surovinou, která nepatří na skládku. Recyklace dřeva snižuje množství biologicky rozložitelných odpadů právě na těchto místech.

A to je jedině dobře. Pojďme se tedy společně podívat, co vše se dá recyklovat.

Tzv. „mrtvé“ dřevo je zejména z nábytkářského průmyslu. Dřevěné okenní a dveřní rámy mohou být dováženy i včetně kování, výplní a žaluzií. Nábytek, palety, přepravky, ale i kůra, dřevěné odřezky, dřevo z demolic či použité stavební řezivo je také vítáno. Tento dřevěný odpad nesmí být znečištěn nebezpečnými látkami ani stavebními odpady, jako jsou sutě, beton aj.

Dřevo lze rozlišovat i na tzv. „nové“ dřevo. Jsou to například námi uřezané větve či jiné části stromů ze zahrádek, vyřezané křoviny a jiné dřeviny a dřevní štěpky. Z tohoto odpadu se spolu s ostatními odpady vyrábí kompost, je vhodný také jako biopalivo. Rozhodně však není určen pro další zpracování v nábytkářském průmyslu.

Image 1

Jak postupujeme při třídění dřevěného odpadu?

 1. Dřevěný odpad je nejprve demontován, ručně tříděn a získávají se z něj další recyklovatelné složky, například sklo, kovy, plasty.
 2. Tyto recyklovatelné složky jsou předány k dalšímu recyklačnímu procesu či jinému využití.
 3. Získaná surovina je rozdělena na čisté masivní dřevo a dřevo lepené a lakované.
 4. Odpadní „mrtvé“ dřevo je drceno na požadovanou frakci. Drtí se v drtičích a mlýnech s použitím magnetů, sít a další techniky.
 5. Surovina je přichystaná na její další zpracování

Postup při zpracovávání

 1. Drtič rozdrtí dřevěný odpad na kusy o velikosti zhruba 20 - 30 cm.
 2. Nahrubo rozdrcený materiál obsahuje stále určitý podíl kovových součástí. Proto je potřeba magnetického pásového odlučovače kovů, díky kterému se odstraní větší kusy kovu.
 3. Rozdrcená dřevěná frakce se dostává na třídící pás, kde jsou ručně odstraňovány např. zbytky fólie, lepenky, plastu a jiné. Ty jsou odváděny spojovacími šachtami přímo do připravených kontejnerů, umístěných pod třídírnou.
 4. Na konci třídícího pásu se nachází ještě jeden přístroj na hledání kovů, který při nalezení něčeho podobného zastaví pás a daný kov musí být ručně vyjmut.
 5. Rozdrcená frakce padá pod rotorem na dvojšnekový dopravník, který ji odvede na pásový dopravník s vestavěnou váhou. Kromě váhy je zde další magnetický pásový odlučovač kovů, který vyhledává ty nejmenší částečky kovu, jako jsou hřebíky, šrouby, tesařské skoby atd.
 6. Další důležitou součástí v recyklaci dřevěného odpadu je ploché síto, které prosívá rozdrcenou frakci. Díky této akci se z frakce odstraňuje jemná prachová frakce o velikosti cca 0-3 mm a také nadměrně dlouhé kousky.
 7. Jen hlavní frakce, která ještě stále prochází pročišťováním, je přepravena do transportního kontejneru, nebo na hromadu na otevřeném prostranství.
 8. Separovaná štěpka je pak dodávána výrobcům dřevotřískových desek a energetickým centrům.
Komentáře