602 319 992

Získejte 50% slevu na 1. návoz
Jednorázová sleva 50%
za odebírání newsletteru.


Sleva se vztahuje pouze
na 1. návoz odpadu Vaší
dopravou na naší skládku odpadu.
Kontaktujte násfacebook google+

Likvidace autovraků

14.07.2014

Jaké podmínky musí autovrak splňovat?

Máte doma tak zvané „vozidlo s ukončenou životností“? Stojí vám na zahrádce a vy nevíte co přesně s ním? Máme tu pro vás přibližný postup i se zákonnou povinností.

Problém se starým nepojízdným vozidlem

Existují firmy, které vám zdarma zajistí ekologickou likvidaci i odtah vozidla. Od vstupu do Evropské unie už neodepíšete vozidlo z evidence jen na základě čestného prohlášení.
Je potřeba prokázat, že byla provedena ekologická likvidace vraku. Potvrzení o ekologické likvidaci vám každá správná firma musí vydat na počkání. K firmě spolu s vrakem dodáváte technický průkaz a občanský průkaz jako doklad o totožnosti či zplnomocnění. Svůj vysloužilý automobil pak snadno odhlásíte jak z registru vozidel, tak i z povinného ručení.

Zákonná povinnost:

Novelizace zákona 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích ukládá majiteli motorového vozidla před jeho trvalým vyřazením z registru motorových vozidel provést tzv. ekologickou likvidaci takového vozidla. Doklad, který po provedení ekologické likvidace obdržíte, posléze slouží jako potřebný podklad pro odhlášení z registru vozidel na příslušném úřadě.

Některé firmy dokonce nabízí i přečerpání plynu z nádrží na LPG do klasických lahví na plyn.

Autovrak musí splňovat tyto podmínky:

  • Kompletní podstatné části autovraku
  • identifikační číslo VIN na karoserii
  • identifikační číslo motoru

Bez těchto částí nelze vydat potvrzení o převzetí autovraku, které je potřebné k vyřazení a odhlášení vozidla z registru vozidel na dopravním inspektorátu.

Postup při likvidaci autovraku

  1. Při přijímání autovraků se využívá hydraulické rameno vozidla, vysokozdvižný vozík, nízkozdvižný paletový vozík nebo vozík na přepravu sudů, dřevěných a kovových palet, nádob atd.
  2. Autovrak se poté musí zvážit a přemístit na zpevněnou skladovací plochu.
  3. Autovrak je předán do dalších rukou, nachystán k demontáži do autodílny. Zde jsou odstraněny veškeré nebezpečné provozní kapaliny a odebrán akumulátor. Kapaliny nesmí odkapávat, pokud neodkapávají, je proces odsávání a odstraňování ukončen.
  4. Následně je autovrak demontován, jsou z něj vybrány plasty, sklo, sedačky atd.
  5. Posléze je autovrak uložen na shromaždišti železného šrotu, odkud je dále odvážen k dalšímu zpracování oprávněnou firmou.
  6. Při demontáži autovraku je vždy zničeno identifikační číslo VIN. Takže nemusíte mít strach, že by po vašem vozidle něco konkrétního zbylo.
Komentáře