602 319 992

Získejte 50% slevu na 1. návoz
Jednorázová sleva 50%
za odebírání newsletteru.


Sleva se vztahuje pouze
na 1. návoz odpadu Vaší
dopravou na naší skládku odpadu.
Kontaktujte násfacebook google+

Likvidace baterií

21.07.2014

Kam uložit jaké baterie?
Co se ukrývá v bateriích?

Za baterii a její fungování vděčíme dvěma pánům. Jednomu, který přišel na to, jak funguje, druhému, který tento jev popsal. Bez Luigiho Galvaniho a Alexandra Volty by baterie neměla ani zdaleka takový úspěch, protože bychom možná ještě do dnešních dob nevěděli, jak zařídit, aby věci fungovaly bez strčení do zásuvky. Od jejich dob už uplynula pěkná řádka let, čeho jsme však dosáhli s tímto vynálezem my, bylo to, že neustále prodlužujeme životnost baterie. Bohužel, pro výrobce bohudík, každá baterie se jednou vybije. A co s takovýmto odpadem?

V rámci svozu odpadů se sbírají všechny druhy akumulátorů: olověné, nikl-kadmiové, nikl-metalhydridové, alkalické články atd.

Nyní se Česká republika konečně dostala k tomu, aby zařadila do právního řádu nové požadavky směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2006/66/ES, o bateriích a akumulátorech.

Nastala tak drobná změna v řazení elektrochemických zdrojů. Především do tří kategorií: průmyslové, automobilové a přenosné. Podle kategorie se řídí další nakládání s ní. Na příklad automobilové a přenosné baterie a akumulátory spadají do zpětného odběru výrobci.

Co s kterými bateriemi?

MONOČLÁNKY

Jsou to tužkové baterie, kterými se nejčastěji pohání různé elektrohračky.
Je spousta sběrných míst, kam tyto vybité baterie můžeme odnášet. Např. do obchodů s elektronikou, drogerií DM, některých supermarketů. Zinkouhlíkové a alkalické baterie dnes představují až 70% všech odevzdaných baterií.

BATERIE MOBILNÍCH TELEFONŮ

Váš rozbitý, či použitý mobilní telefon má povinnost od vás zdarma odebrat váš mobilní operátor nebo také prodejce v rámci zpětného odběru a to i s baterií.

MALÉ BATERIE

Za malé baterie lze brát baterie z hodinek, budíčků a tzv. záložní baterie. Vhazují se taktéž do krabic na sběrných místech, obsahují totiž do 2% rtuti.

BATERIE JAKO SOUČÁST ELEKTROZAŘÍZENÍ

Veškeré elektrozařízení nyní můžete odevzdat v rámci zpětného odběru. Spolu s vysloužilým notebookem se tak zbavíte i baterie. Pokud máte pouze vysloužilou baterii, využijte sběrných míst, nebo ji vraťte u prodejce, např. tam, kde jste koupili novou. Lithiové baterie jsou velmi nebezpečné.

AUTOBATERIE

Ve všech obcích jsou povinná místa zpětného odběru, kde jsou autobaterie prodávány. Kovohutě Příbram jsou jinak jediným zpětným odběratelem autobaterií v ČR. Navíc za Vaše staré autobaterky zaplatí. Za starou autobaterii 80 Kč, za baterii z náklaďáku pak 160,-. Stačí ji odevzdat ve vrátnici. A to 24 hodin 7 dní v týdnu.

PRŮMYSLOVÉ BATERIE

Jsou to baterie, které slouží především jako záložní zdroje. Ať už nám slouží v elektrárnách, bankách, letištích nebo nemocnicích, jako zdroje v zařízeních jako jsou vysokozdvižné vozíky, elektrické dopravní prostředky atd., nevztahuje se na ně princip zpětného odběru, protože nejsou používány běžnými spotřebiteli.

AUTOBATERIE a PRŮMYSLOVÉ BATERIE jsou v principu tzv. otevřené akumulátory s kapalným elektrolytem na bázi kyseliny sírové nebo hydroxidu draselného. Jsou v nich použity většinou olověné nebo nikl-kadmiové akumulátory.

Každá baterie je svým způsobem NEBEZPEČNÝ ODPAD. Škodlivé baterie jsou i v mobilech a dalších přenosných elektronických zařízeních kam je sice nedáváte, ale jsou tam již od výrobce.

Chemikálie obsažené v galvanických článcích:

Hydroxid draselný je žíravina, která dokáže poleptat i sklo. Právě tato chemikálie nejčastěji vytéká ze starých baterek.
Kadmium je původcem rakoviny, osteoporózy i anémie. Můžeme se jím kontaminovat pouhým nádechem či z potravin pěstovaných na zamořené půdě.
Rtuť je oficiálně povolena do 2% pouze v malých knoflíkových alkalických bateriích. Rtuť se váže na atomy síry.
Olovo se váže taktéž na atomy síry, ovlivňuje funkci enzymů a může snižovat schopnost kostní dřeně produkovat červené krvinky.
Nikl je prvek, při jehož pravidelných dávkách si zapříčiňujeme vznik rakoviny. Způsobuje kožní vyrážky a další.
V galvanických článcích se nacházejí i jiné roztoky různých dalších kyselin nebo jejich soli.

Baterie v procentech a číslech:

V ČR se loni poprvé v historii k recyklaci vrátilo více než 1 000 tun použitých baterií. Konkrétně 1 031 tuny, což je váha čtyř největších dopravních letadel současnosti! Je to o 110 tun více než v roce 2012. (Ecobat)

Na celkovém množství sebraných vysloužilých baterií se podílejí ze 42% domácnosti a z 58% firmy. V Praze se firmy na celkovém výsledku podílejí 85%. Bohužel přenosných baterií se k likvidaci nedostává tolik, kolik by mohlo a mělo. EU vyžaduje zpětné zpracování 25% z množství baterií, které byly téhož roku dány na trh. A od roku 2016 má EU smělý cíl navýšit tuto spodní hranici na 45%.

Vzhledem ke všem chemikáliím, které se v bateriích vyskytují, se není čemu divit.

Tak jak jste se rozhodli vy, budete doma skladovat baterie a po pár měsících je všechny odnesete do sběrného dvoru? Nebo je budete po dvou házet do popelnic, kde nemají co dělat?

Fotogalerie
Image 0
Komentáře