602 319 992

Získejte 50% slevu na 1. návoz
Jednorázová sleva 50%
za odebírání newsletteru.


Sleva se vztahuje pouze
na 1. návoz odpadu Vaší
dopravou na naší skládku odpadu.
Kontaktujte násfacebook google+

Příručka pro živnostníky

22.01.2015

K čemu je příručka užitečná? A jak dobře slouží živnostníkům?

Každý živnostník produkuje při své práci odpad. Ať už se jedná o vinaře, který produkuje odpad z hroznů, či o truhláře, který má kromě obalových materiálů např. piliny a odřezky. Problematika živnostníků a jejich povinností vyplývajících ze zákona o odpadech se projednávala už mnohokrát.

Zatímco Svaz měst a obcí ČR prosazoval povinné zapojení živnostníků do systému nakládání s odpady obce, Česká asociace odpadového hospodářství doporučovala zachování dosavadní možnosti volby pro živnostníky, komu a za jakých podmínek budou své odpady předávat. Dala tak živnostníkům možnost vybírat si takovou cestu k poskytovaným službám, která je cenově akceptovatelná a pro živnostníky nejvýhodnější. Česká asociace odpadového hospodářství připravila poměrně stručnou a přehlednou příručku pro nakládání s odpady živnostníků, kterou lze na jejich stránkách dokonce bezplatně stáhnout a vytisknout si ji.

Jak hodnotí příručku její uživatelé? Dle našeho názoru jim tento osvětový materiál k dodržování povinností původců odpadu pomůže předcházet problémům, které vycházejí z nevědomosti. Příručka je navržena jako skládací dvojstrana A4, takže když si ji složíte, může se stát vaší věrnou kamarádkou po kapsách.

„Ze zákona o odpadech je každá právnická osoba nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání, při jejichž činnosti vznikají odpady, považována za původce odpadu. Původci odpadů jsou tedy i živnostníci (kadeřnice, účetní, provozovatelé restaurací apod.)“

Kromě základních povinností živnostníků zde naleznete možné způsoby nakládání s odpady, sankce za porušení povinností stanovených zákonem o odpadech i seznam vybraných druhů odpadů ze skupiny komunálních odpadů, jež u živnostníků vznikají nejčastěji. Pokud živnostníkům vznikají i jiné odpady než odpady ze skupiny 20, tedy jiné než podobné komunálním odpadům, nakládání s odpady musí vyřešit přes oprávněné osoby, což jsou např. odpadové firmy.

I přes skutečnost, že je brožurka tištěná jen na dvojstraně A4, je v ní vše potřebné poměrně přehledně a uceleně sepsané. Pro živnostníka, kterému se příručka ještě nedostala do rukou, doporučuji nahlédnout a zhlédnout všechny povinnosti, kterých si nemusí být plně vědom. Protože často jen nevědomost přináší nepříjemnosti v podobě sankcí.

Fotogalerie
Image 0
Komentáře