602 319 992

Získejte 50% slevu na 1. návoz
Jednorázová sleva 50%
za odebírání newsletteru.


Sleva se vztahuje pouze
na 1. návoz odpadu Vaší
dopravou na naší skládku odpadu.
Kontaktujte násfacebook google+

Skládka odpadu - skládka suti

V našem areálu dvora pro příjem a třídění odpadů je možné přijímat povolené druhy odpadů skupiny O (ostatní odpady) a N (nebezpečné odpady), dle ceníku odpadů, které k nám mohou přivést jak firmy a živnostníci, tak občané. Naše firma má udělený souhlas k provozování zařízení ke sběru, výkupu a využívání odpadu, uděleným Magistrátem hlavního města Prahy.

Svozový dvůr je dobře dostupný z centra Prahy, díky jeho poloze ušetříte čas s odvozem odpadu na skládky, které jsou daleko za hranicí města. A s tím spojené další náklady na provoz vozidla. Vozidla jezdí v celém areálu po zpevněné ploše a tím se eliminuje možnost poškození podvozku a pneumatik vozidla.

Svozový dvůr je vybaven mostovou váhou s řízeným provozem, na které vozidlo zvážíme, zaevidujeme a po vyložení odpadu vystavíme doklad s vážním lístkem. Na požádání vystavujeme potvrzení o převzetí a likvidaci odpadu.

Odpady jsou vykládány v prostorné montované hale, kde jsou zákazníci při vykládce dobře chráněni před deštěm a povětrnostními vlivy. V zimním období a při večerním provozu je celý areál dobře osvětlen a nehrozí žádné poškození vozidla způsobené přehlédnutím překážky.

Dalším velkým plusem je možnost nakoupit přímo v areálu svozového dvora stavební materiály: písek, štěrk a zemina. Veškeré tyto materiály máme stále skladem.

Druhy přijímaných odpadů

Při jakékoliv podnikatelské činnosti vznikají odpady. S odpadem musí každý z nás nakládat v souladu se zákonem o odpadech.

Odpad se podle zákona o odpadech rozděluje na dvě kategorie:
  • Ostatní odpad
  • Nebezpečný odpad
Do našeho zařízení přijímáme zejména ostatní odpady, které můžeme pro snazší orientaci rozdělit z hlediska jejich vzniku na:
  • Odpady ze stavební činnosti (suť, beton, sádrokarton, dřevo, obaly od stavebních materiálů, zbytky stavebních materiálů atd.) - jedná se o veškeré odpady, které mohou vzniknout při stavební činnosti.
  • Odpady z vyklízení (nábytek, koberce, lina, textil atd.) - veškerý odpad vzniklý při uvolňování libovolných prostor (byty, domy, sklepy, půdy, garáže atd.).
  • Odpady z údržby zeleně (větve, tráva, zemina atd.) - jsou odpady vzniklé z údržby zahrad, parků a volných veřejných prostranství.
  • Odpady z průmyslové výroby a dalších činností - většinou se jedná o zbytkový výrobní materiál (plast, dřevo,& kov atd.), ale i směsi obalů a další odpady vzniklé při různých podnikatelských činnostech.
  • Nebezpečný odpad - nesmí se mísit s ostatním odpadem, čili jednotlivé složky nebezpečných odpadů se nesmí ukládat do kontejnerů s ostatním odpadem (např. televize, monitory, zářivky, barvy, ředidla, vyjeté oleje, plechovky od barev, zdravotnický materiál, vyřazené chemikálie atd.)
    Jediným nebezpečným odpadem, který odvážíme kontejnery, jsou Asfaltové směsi obsahující dehet kat. č. 170301.

Pro objednání našich služeb můžete použít nejen přímé telefonní spojení a e-mail, ale i tento objednávkový formulář
Ceník likvidace odpadu

Naše skládka odpadu je tu pro vás!

Image 0 -

Image 1 -

Image 2 -

Image 3 -

<< zpět