602 319 992

Získejte 50% slevu na 1. návoz
Jednorázová sleva 50%
za odebírání newsletteru.


Sleva se vztahuje pouze
na 1. návoz odpadu Vaší
dopravou na naší skládku odpadu.
Kontaktujte násfacebook google+

Proces recyklace papíru

14.04.2014

Proč je důležité recyklovat papír? Jak se to dělá a co se s papírem děje dál?

1. Sběr

Sběr použitého papíru a kartónu je prvním krokem v procesu recyklace. Existuje několik národních a regionálních systémů pro sběr papíru. Výrobci papíru obvykle nakupují surovinu pro recyklaci od sběren papíru. Tato sběrná místa mohou vlastnit přímo papírny. Jsou začleněna do procesu oběhu papíru. Sběrny mohou provozovat i nezávislé firmy, které se specializují na určitý typ papíru, nebo na konkrétní geografickou oblast.

V Evropě roste množství sběrného papíru, který dodávají společnosti zabývající se sběrem odpadů. Tyto společnosti začínají chápat, že je pro ně ekonomicky výhodné papír třídit a dále recyklovat. Tím se take snižuje množství zbytečného papíru, který končí na skládkách.

Až do nedávné doby nejvíce recyklovaného papíru pocházelo z průmyslových a komerčních firem, protože bylo nejjednodušší a ekonomicky nejvýhodnější sbírat papír z těchto zdrojů. Od té doby, co poptávka po recyklovaném papíru roste, je potřeba do procesu zapojit i další zdroje, jako jsou třeba domácnosti.

2. Rozvlákňování

Dalším krokem ve zpracování je takzvané “rozvlákňování.” Papír se máčí a míchá ve vlažné vodě. Vznikne "kaše", která obsahuje různé kovové předměty, jako sponky a svorky. Pomocí magnetu se tyto cizí materiály vyjmou a čistá hmota může jít k dalšímu zpracování.

Nyní je třeba z kaše odstranit inkoust a barvy. To se provádí probubláváním vzduchu "kaší", přičemž se na bublinkách nežádoucí látky usadí. V této fázi procesu vzniká další odpad – obarvená pěna, která se likviduje ve spalovnách.

3. Bělení

Nyní máme čistou papírovou hmotu, ale takto získaný papír by nebyl bílý, jak jsme zvyklí, proto přichází na řadu bělení. Do "kaše" se přidávají barviva na bázi chlóru nebo peroxidu vodíku. Pro zlepšení povrchových vlastností papíru se přidávají i další chemikálie. Z takto získaného papíru se nejčastěji vyrábějí lepenkové krabice, toaletní papír, případně izolační výplně a plata na vejce.

Image 0