602 319 992

Získejte 50% slevu na 1. návoz
Jednorázová sleva 50%
za odebírání newsletteru.


Sleva se vztahuje pouze
na 1. návoz odpadu Vaší
dopravou na naší skládku odpadu.
Kontaktujte násfacebook google+

Spalování odpadu

19.05.2014

Když jsou některé věci nerecyklovatelné, co se s nimi tedy děje?
Co s naším komunálním odpadem?

Existuje jeden velice vhodný způsob likvidace, a to spalování odpadu. V dnešní době je spalování velice důležité, jelikož odpadu přibývá a situace na skládkách je nevyhovující. Zvláště z hlediska životního prostředí. Recyklováním a spalováním zamezíme nadměrnému vyvážení odpadu na skládky.

Co je cílem?

Hlavním záměrem je co nejekologičtějším způsobem rapidně snížit množství odpadu, dováženého na skládky. Spalování odpadu v ČR zatím není nijak rozsáhlé, představuje jen malou část z celkového množství odpadů. Do budoucna se počítá s tím, že se spalovny budou nadále rozšiřovat a budou změněny podíly likvidace odpadu. V současné době má totiž největší procento ve způsobu ukládání komunálního odpadu právě skládkování.

Kde můžeme spalovny najít?

Spalovny, které jsou již uvedeny do provozu, se nachází v Praze- Malešicích, Brně a Liberci. Neustále se však připravují další projekty na výstavbu spaloven, k realizaci jsou nastartovány spalovny v Plzni – Chotkově, v Jihlavě (Žďáru), v Mostě a v Přerově.

Co je výhodou spalování?

Krom již zmíněného odlehčování skládek a snížení množství odpadu je obrovskou výhodou skutečnost, že spalováním komunálního odpadu se vytváří nové alternativní zdroje energie a co víc, nejen že šetříme přírodní nerostné bohatství, neničíme životní prostředí tolik, jako tomu bylo u doposud provozovaných skládek odpadů.

Při spalování vzniká teplo, které lze efektivně využívat. Používá se pro vytápění budov, ale i pro ohřev vody. Vidíte, že i nepotřebný odpad se dá využít tak, abychom z něj měli užitek. A dokonce i s čistým svědomím, protože životní prostředí je zatěžováno méně. Existují i další ekonomické výhody, jednoduchý svoz, stabilní, dlouhodobé zdroje, využití prázdných, opuštěných prostor pro stavby, či podpora zaměstnanosti v regionu.

Nevýhody spalování

  • náklady jsou o něco větší, spalovny musí platit za uložení popelu, který je klasifikován jako nebezpečný odpad
  • nedůvěra některých občanů
  • prozatím méně spaloven, než v jiných zemích, kde podíl skládkování činí jen 5%

Jak to funguje ve spalovnách?

Spalování odpadu bez debat redukuje objemové množství odpadu. Nelze spalovat všechen odpad, pro účelné a ekologicky přínosné spalování se nejprve svezený odpad třídí. Ve spalovnách jsou proto připraveny třídírny odpadu, které oddělují recyklovatelný odpad a odpad na spalování.

Při samotném spalování vzniká popel, struska a teplo. Pokud zabudujeme vhodnou technologii, získáváme energii. Další technologie jsou schopny čistit zplodiny, díky kterým jsou emise unikající do ovzduší opravdu minimální.