602 319 992

Získejte 50% slevu na 1. návoz
Jednorázová sleva 50%
za odebírání newsletteru.


Sleva se vztahuje pouze
na 1. návoz odpadu Vaší
dopravou na naší skládku odpadu.
Kontaktujte násfacebook google+

Skládkování odpadu

12.05.2014

Obrovské množství odpadu. Co s ním?
Výhody či nevýhody skládek?


Každá země má problémy s vyvážením odpadu. Je ho opravdu mnoho. Možná si vzpomínáte, co se událo v jihoitalském Palermu, když popeláři měli několikadenní stávku a přestali vyvážet odpad.
A co teprve „popelářská válka“, která zasypala celou Neapol, skoro jako sopka v Pompejích.

Naštěstí takovéhle noční můry nehrozí, i když množství produkovaného odpadu roste. Přichází na řadu několik možností, jak odpad odstranit. Jednou z těchto metod je skládkování.

Co nám nabízí skládkování?

Skládkování skladuje odpad, problematiku ale vyřeší pouze krátkodobě. Co s odpady, které zůstanou na těchto skládkách? Řeknete si, že to není vaše záležitost, že si to vyřeší další generace. Tento problém se ale týká i vás, minimálně vašich dětí, vnoučat, pravnoučat. Tento způsob ukládání odpadu tvořil donedávna asi 80% celkového odpadu, což je přímo alarmující.

Proč se využívají skládky?

Skládka je stále levnější než spalovna. Spalovny totiž musejí platit za uložení popelu. Popel ze spáleného odpadu je klasifikován jako nebezpečný odpad. Recyklace je poměrně finančně náročná. Proto mnohé firmy odvezou odpad raději na skládky. A to i odpad, který by se recyklovat mohl.

Kde je chyba?

Možná ve lhostejnosti všech, kteří odpad netřídí. Barevné kontejnery, vymezené na plast, papír, sklo jsou téměř na každém rohu. Kdo chce, ten si je najde. Nejen díky tomuhle vzniká čím dál větší množství odpadu dováženého na skládky. Možná zdražení skládek by pomohlo?

Co dál?

Od těchto skládek by mělo být upuštěno, dokonce se spousta z nich rekultivuje, skládky se zavírají, ovšem všechny skládky jen tak nezaniknou. Vždy byla, je a bude potřeba míst na skládkování, pro nespalitelné a dále nevyužitelné inertní odpady. Skládky budou rozebírány a tříděny na suroviny dále recyklovatelné, či dále využívané jako surovina. Můžeme jen doufat, že jednoho dne neprocitneme do té skutečnosti, ve které bude naše planeta jen a jen zasypána odpadky. Proto s tím musíme začít něco dělat.