602 319 992

Získejte 50% slevu na 1. návoz
Jednorázová sleva 50%
za odebírání newsletteru.


Sleva se vztahuje pouze
na 1. návoz odpadu Vaší
dopravou na naší skládku odpadu.
Kontaktujte násfacebook google+

Likvidace odpadu v ČR

26.05.2014

Porovnání spalování versus skládkování, aneb něco přeci jen převládá.

Likvidovat odpad lze obecně třemi způsoby, skládkováním, recyklováním a spalováním.
Ve zhruba jakém podílu tyto způsoby jsou? Pojďme se na to podívat:

 • 65% odpadu je skládkováno
 • 20% odpadu je recyklováno
 • 10% odpadu je spalováno
 • 5 % odpadu je likvidováno dalšími způsoby

Výhody spalování

 • odpad se zde třídí, recyklovatelné odpady se dále recyklují
 • energické využití, alternativní zdroj energie
 • šetření neobnovitelných zdrojů, chránění životního prostředí a přírody
 • společensky prospěšné
 • vhodný způsob likvidace odpadu, i z hlediska úspory místa
 • zvyšuje se zaměstnanost v daném regionu (odpadků bude pořád dost)

Výhody skládkování

Při nesnadném hledání výhod skládkování musíte již i vy uznat, že ekologičtější způsob je světu prospěšnější. V kontrastu s nevýhodami, kterých je u skládkování opravdu mnoho, můžete sami tyto dva způsoby likvidace porovnat.

Nevýhody spalování

 • náklady jsou o něco větší, spalovny musí platit za uložení popelu, který je klasifikován jako nebezpečný odpad
 • nedůvěra některých občanů
 • prozatím méně spaloven, než v jiných zemích, kde podíl skládkování činí jen 5%

Nevýhody skládkování

 • uložením na skládky vznikají skleníkové plyny
 • různý stupeň rizika ohrožení životního prostředí
 • je to neekologické, neekonomické
 • přeplněné skládky
 • neestetická krajina, narušení hromadou odpadu
 • velké množství odpadu, které je dále recyklovatelné, je znehodnoceno
 • nevyužití všech možností zužitkování

Spalování odpadu ukázalo, že emise unikající do ovzduší mají v některých případech i podlimitní povolené množství. Na rozdíl od skládkování, při spalování vznikne pouze oxid uhličitý. U skládkování vzniká z půlky oxid uhličitý a z druhé poloviny molekul methan. Methan je asi 25% horší skleníkový plyn než oxid uhličitý. Není tedy divu, že vznikají další a další projekty na výstavbu spaloven. Doba jde kupředu a s ním i stále lepší technologie. Říká se, že čím vyspělejší země, tím více by měla mít propracovanou recyklaci a spalování. Recyklace je totiž také nesmírně důležitá.

Komentáře